Fernando Bermejo

Fernando Bermejo

Works

A selection of works from 2003 to 2015


Strollers

A short description of the series ..

Fernando Bermejo - 2014 6 Paseantes cada uno (54x18x15) (Custom)
Fernando Bermejo - 2014 Paseantes (13)-(54x18x15) (Custom)
Fernando Bermejo - 2014 Paseantes (12)-(54x18x15) (Custom)
Fernando Bermejo - 2014 Paseantes (11)-(54x18x15) (Custom)
Fernando Bermejo - 2014 Paseantes (10)-(54x18x15) (Custom)
Fernando Bermejo - 2014 Paseantes (9)-(54x18x15) (Custom)
Fernando Bermejo - 2014 Paseantes (8)-(54x18x15) (Custom)
Fernando Bermejo - 2014 Paseantes (7)-(41x30) (Custom)
Fernando Bermejo - 2014 Paseantes (6)-(41x30) (Custom)
Fernando Bermejo - 2014 Paseantes (5)-(41x30) (Custom)
Fernando Bermejo - 2014 Paseantes (4)-(41x30) (Custom)
Fernando Bermejo - 2014 Paseantes (3)-(41x30) (Custom)
Fernando Bermejo - 2014 Paseantes (2)-(41x30) (Custom)
Fernando Bermejo - 2014 Paseantes (1)-(41x30) (Custom)

Paseo de Pereda

Fernando Bermejo - Paseo-Pereda
Fernando Bermejo - 2014 P Pereda (9)-(41x30) (Custom)
Fernando Bermejo - 2014 P Pereda (8)-(41x30) (Custom)
Fernando Bermejo - 2014 P Pereda (10)-(41x30) (Custom)
Fernando Bermejo - 2014 P Pereda (5)-(41x30) (Custom)
Fernando Bermejo - 2014 P Pereda (2)-(41x30)JPG (Custom)
Fernando Bermejo - 2014 P Pereda (7)-(41x30) (Custom)
Fernando Bermejo - 2014 P Pereda (6)-(41x30) (Custom)
Fernando Bermejo - 2014 P Pereda (3)-(41x30) (Custom)
Fernando Bermejo - 2014 P Pereda (1)-(41x30) (Custom)(1)
Fernando Bermejo - 2014 P Pereda (1)-(41x30) (Custom)
Fernando Bermejo - 2014 P Pereda (2)-(41x30)JPG (Custom)(1)
Fernando Bermejo - 2014 P Pereda (4)-(41x30) (Custom)

Installations

Fernando Bermejo - Rosas-Ermita San Antn 2002 (Custom)
Fernando Bermejo - Pleh - 2007 (Custom)
Fernando Bermejo - Potes 2008 (Custom)
Fernando Bermejo - Rosas 2002 (Custom)
Fernando Bermejo - Pájaros 2003 (Custom)
Fernando Bermejo - Pleh 2007 (Custom)
Fernando Bermejo - Museo Bellas Artes (4) (Custom)
Fernando Bermejo - Museo Bellas Artes (2) (Custom)
Fernando Bermejo - Museo Bellas Artes (3) (Custom)
Fernando Bermejo - Mirador de las estrellas 2008 (Custom)
Fernando Bermejo - Marqusde Riscal (2) 2007 (Custom)
Fernando Bermejo - Museo Bellas Artes (1) (Custom)
Fernando Bermejo - Bosque-Ermita San Antn 2003 (Custom)
Fernando Bermejo - Jardn-Ermita San Antn 2006 (Custom)
Fernando Bermejo - Marqus de Riscal (1) 2007 (Custom)

Mexico and USA

Fernando Bermejo - MEX.(8)-2009 (Custom)
Fernando Bermejo - N.Y.(4)-2003 (Custom)
Fernando Bermejo - N.Y.(3)-2003 (Custom)
Fernando Bermejo - N.Y.(2)-2003 (Custom)
Fernando Bermejo - N.Y.(1)-2003 (Custom)
Fernando Bermejo - MEX.(7)-2009 (Custom)
Fernando Bermejo - MEX.(4)-2013 (Custom)
Fernando Bermejo - MEX.(6)-2009 (Custom)
Fernando Bermejo - MEX.(5)-2009 (Custom)
Fernando Bermejo - MEX.(4)-2009 (Custom)
Fernando Bermejo - MEX.(4)-2011JPG (Custom)
Fernando Bermejo - MEX.(3)-2009 (Custom)
Fernando Bermejo - MEX.(3)-2013 (Custom)
Fernando Bermejo - MEX.(3)-2011 (Custom)
Fernando Bermejo - MEX.(2)-2013 (Custom)
Fernando Bermejo - MEX.(2)-2011 (Custom)
Fernando Bermejo - MEX.(2)-2014 (Custom)
Fernando Bermejo - MEX.(2)-2009 (Custom)
Fernando Bermejo - MEX.(2)-2007 (Custom)
Fernando Bermejo - MEX.(2)-2010 (Custom)
Fernando Bermejo - MEX.(2)-2005 (Custom)
Fernando Bermejo - MEX.(1)-2010 (Custom)
Fernando Bermejo - MEX.(1)-2014 (Custom)
Fernando Bermejo - MEX.(1)-2007 (Custom)
Fernando Bermejo - MEX.(1)-2014 (Custom)
Fernando Bermejo - MEX.(1)-2013 (Custom)
Fernando Bermejo - MEX.(1)-2011 (Custom)
Fernando Bermejo - MEX.(1)-2009 (Custom)
Fernando Bermejo - MEX.(1)-2005 (Custom)

Trees

Fernando Bermejo - Arboles- 230x45 cada uno-2013 (Custom)
Fernando Bermejo - Arbol (2) 300x100-2010 (Custom)
Fernando Bermejo - Arbol (1) 300x100-2010 (Custom)

Leaves

Fernando Bermejo - Hojas doradas-2013 (Custom)
Fernando Bermejo - Hojas rojas-2013 (Custom)
Fernando Bermejo - Hojas azules-2013 (Custom)

Gallery of Ministers

Fernando Bermejo - 2013-07-(122x80) (Custom)
Fernando Bermejo - 2013-08-(122x80) (Custom)
Fernando Bermejo - 2013-01-(122x80) (Custom)
Fernando Bermejo - 2013-02-(122x80) (Custom)
Fernando Bermejo - 2013-05-122x80-Custom
Fernando Bermejo - 2013-06-(122x80) (Custom)
Fernando Bermejo - 2013-03-(122x80) (Custom)
Fernando Bermejo - 2013-04-(122x80) (Custom)

Forest trees

Fernando Bermejo - ARBOLES (20)-2014 (Custom)
Fernando Bermejo - P1110459 (Custom)
Fernando Bermejo - P1110458 (Custom)
Fernando Bermejo - P1110457 (Custom)
Fernando Bermejo - P1110456 (Custom)
Fernando Bermejo - P1110455 (Custom)
Fernando Bermejo - P1110454 (Custom)
Fernando Bermejo - P1110453 (Custom)
Fernando Bermejo - P1110452 (Custom)
Fernando Bermejo - P1110451 (Custom)
Fernando Bermejo - P1110450 (Custom)
Fernando Bermejo - P1110449 (Custom)
Fernando Bermejo - P1110448 (Custom)
Fernando Bermejo - P1110447 (Custom)
Fernando Bermejo - P1110446 (Custom)
Fernando Bermejo - P1110445 (Custom)
Fernando Bermejo - P1110444 (Custom)
Fernando Bermejo - P1110443 (Custom)
Fernando Bermejo - P1110442 (Custom)
Fernando Bermejo - P1110441 (Custom)
Fernando Bermejo - 1- 54x15x12 (Custom)

Sudario

Fernando Bermejo - SUDARIO- 2009 (Custom)
Fernando Bermejo - 23- 130x60 (Custom)
Fernando Bermejo - 22- 130x80 (Custom)
Fernando Bermejo - 24- 130x80 (Custom)
Fernando Bermejo - 19- 130x60 (Custom)
Fernando Bermejo - 15- 130x120 (Custom)
Fernando Bermejo - 21- 130x120 (Custom)
Fernando Bermejo - 20- 130x60 (Custom)
Fernando Bermejo - 17- 130x60 (Custom)
Fernando Bermejo - 18- 130x60 (Custom)
Fernando Bermejo - 16- 130x120 (Custom)
Fernando Bermejo - 14- 130x80 (Custom)
Fernando Bermejo - 13- 130x80 (Custom)
Fernando Bermejo - 12-130x60 (Custom)
Fernando Bermejo - 11- 130x120 (Custom)
Fernando Bermejo - 9- 130x120 (Custom)
Fernando Bermejo - 8- 130x120 (Custom)
Fernando Bermejo - 10- 130x80 (Custom)
Fernando Bermejo - 4 - 130x120 (Custom)
Fernando Bermejo - 3- 130x80 (Custom)
Fernando Bermejo - 7- 130x120 (Custom)
Fernando Bermejo - 2- 130x80 (Custom)
Fernando Bermejo - 6- 130x120 (Custom)
Fernando Bermejo - 5- 130x80 (Custom)
Fernando Bermejo - 1- 130x80 (Custom)

Portraits

Fernando Bermejo -
Fernando Bermejo - 1980519 (Custom)
Fernando Bermejo - 1980522 (Custom)
Fernando Bermejo - 1980521 (Custom)
Fernando Bermejo - 2011 (Custom)
Fernando Bermejo - 2007 (7) (Custom)
Fernando Bermejo - 2007 (Custom)
Fernando Bermejo - 2007 (35) (Custom)

Various

Fernando Bermejo - Detalles de arboles (50 cm.)-2013 (Custom)
Fernando Bermejo - 2014-Ofrenda (3)-(70x100) (Custom)
Fernando Bermejo - 2014-Ofrenda (2)-(70x100) (Custom)
Fernando Bermejo - 2014-Ofrenda (1)-(70x100) (Custom)
Fernando Bermejo - 2013 (41x30) (Custom)
Fernando Bermejo - 2013- Calas (3)-(145x150) (Custom)
Fernando Bermejo - 2013- Calas (2)-(145x150) (Custom)
Fernando Bermejo - 2013- Calas (1) (145x150) (Custom)
Fernando Bermejo - 2005-70x100-Custom
Fernando Bermejo - 2012-Mari?a (50x50) (Custom)
Fernando Bermejo - 2012-Ana (50x50) (Custom)